HISTORIK

Verksamheten startades 1985 av Hans-Ola Samuelsson som enskild firma.
Inriktningen var då på grävmaskinsentreprenader inom lantbruk och husbyggnad.
Företaget ägde endast en grävmaskin som arbetet utfördes med.
Företaget var delägare i Gotlands Åkericentral AB som vi hyrde ut våra tjänster genom.

I slutet av 80-talet tillkom en lastbil och en traktorgrävare,
vilket innebar att verksamheten breddade sina vyer.

I början av 90-talet startades Mobilbetong AB ihop med Thomas Pettersson.
Nu tillverkades betong med en mobil betongfabrik.

I mitten av 90-talet byggdes och utvecklades en stödkantsläggare med syfte att lägga stödkanter på vägarna.

I slutet av 90-talet var det mycket arbete med vindkraftverk,
framförallt i Näs på Gotland, men också en hel park med 16 kraftverk på Öland.
Vi byggde en väg på cirka tio kilometer och  drog kablar till verken.

I början av 2000-talet köptes en Aktiepost i SÅCAB Åkericentral AB i Stockholm
för uthyrning av fordon i Stockholmsområdet.
Det här innebar en utökning med en grävmaskin och en lastbil med tripptrailer för asfalt och grus.
Samtidigt påbörjades projektering och byggande av en pumptanktrailer.
Med den här maskinen kunde vi nu transportera svämgödsel för lantbruket.

2004 startades ett nytt aktiebolag, Betongcentralen AB, av Mobilbetong AB och Gotlands Åkericentral AB.
Det här företaget tillverkar certifierad fabriksbetong.
Den mobila betongtillverkningen lades i samband med detta ner.
Det här medförde att verksamheten utökades med en 4-axlad lastbil för transport av betong och cement.

Januari 2006 beställdes två nya lastbilar som skall transportera asfalt och betong.
En av lastbilarna specialbeställdes med 4x4hjulsdrift och tvångsstyrd sista axel för betongtransporter.
Lastbilen är utrustad med en tio m³ roterartrailer med nio meters hydralränna för utläggning.

April 2007 tas grävmaskinen i stockholm bort och ersätts med en lastbil bemannad av den nya
generationen samuelsson dottern jonna samuelsson.