Maskiner & Fordon

 Pumpvagn

Rymd: 35 m³
Fyllningstid: 4,5-6,5 min
Tömningstid: 6 min

Transportkapacitet: ca 50 m³/tim när transportsträckan 
är upp till 12 km beroende på tillgänglighet och vägstandard.
Har även två buffertbehållare på 50- 60 m³ för transport till fältkant eller dess närhet.STÖDKANTSLÄGGARE

För läggning av stödkant på beläggnings vägar.